Начало > Речници и справочници > Богословски речник
Богословски речник
Google

Богословски речник

A  C  F  I  L  O  P  S 
А  Б  В  Г  Д  Е  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ю 


Логика

От гръцки “logos”, което значи “слово”. Логика е изучаване принципите на разсъждаване. Сбор от положения, които са изследвани и подредени, така че да доведът до заключение. Ако “A = B” и “B = C”, тогава “A = C”.

Дедуктивна логика, е метода на потвърждаване някакво твърдение, чрез база от подкрепяща информация, където и твърдението и информацията са задължително истинни. Например, Хората съществуват. Всички хора дишат. Следователно, всички хора дишат.

Индуктивна логика, е метода довеждащ до заключението, чрез база подкрепяща информация, въпреки че заключението все още не е било потвърдено. Например, всяка вечер аз се чувствам уморен към 10 часа. Следователно, аз заключавам, че довечера ще бъда уморен към 10 часа.


Назад  |  Напред