Начало > Речници и справочници > Богословски речник
Богословски речник
Google

Богословски речник

A  C  F  I  L  O  P  S 
А  Б  В  Г  Д  Е  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ю 


Исус

Библията говори за Исус (Лука 24:27,44; Йоан 5:39; Евр. 10:7). Пророците пророкуваха за Него (Д.А. 10:43). Бог Отец свидетелства за Него (Йоан 5:37, 8:18). Светият Дух свидетелства за Него (Йоан 15:26). Делата, които самия Исус извърши свидетелстват за Него (Йоан 5:36; 10:25). Множествата свидетелстваха за Него (Йоан 12:17). И, самия Исус свидетелстваше за Себе си (Йоан 14:6, 18:6).

Исус е Бог в плът (Йоан 1:1,14). Той е напълно Бог и напълно човек (Кол. 2:9), така, Той има две природи: Божествена и човешка. Той не е наполовина Бог и наполовина човек. Той е 100% Бог и 100% човек. Той никога не е губил Своята божественост. Той съществуваше в Божий образ и когато стана човек, Той добави на Себе си човешка природа16 (Фил. 2:5-11). Следователно, има "единство в една личност на напълно човешка природа и напълно Божествена природа"17 Точно сега в небето е човекът, Исус, който е Посредник между нас и Бог Отец (1Тим. 2:5). Исус е нашия ходатай пред Отец (1Йоан 2:1). Той е нашия Спасител (Тит 2:13). Той е нашия Господ (Рим. 10:9-10). Той не е (както някои култове учат), ангел, който е станал човек (Свидетелите на Йехова),или брат на дявола (Мормоните). Той е изцяло Бог и изцяло човек, Творецът, Изкупителят. Той е Исус.


Назад  |  Напред