Начало

Рождество Христово

Има събития в човешката история, които оставят траен отпечатък във времето. Едно от тях е Раждането на Господ Исус Христос. Случило се преди повече от 2000г. влиянието му дори в днешните модерни времена е повече от осезателно.

Неговият живот и дело се отразяват от милиони Негови последователи по целия свят. Библията – основния документ, описващ Неговата земна мисия и служение, е най-четената и разпространявана книга. Той е вдъхновил най-великите творци на изкуството. С неговото раждане се постави началото на ново летоброене. Той постави началото на нови взаимоотношения между Бог и човек; жертва се за спасението на грешното човечество, с която жертва подсигури спасение, изцеление и живот вечен, за онези, които биха повярвали в Него.

За изпращането на Божествен изкупител – Месия е било предречено от древните пророци. В Стария Завет в книгите на Исая, Еремия, Михей, и др., има точни предсказания за необикновеното Му раждане и мисия (Ис. 7:14, 9:6; Ер. 23:5; Мих. 5:2,3).

Евангелията в Новия Завет, дават сведения за действителното събитие на Непорочното зачатие от Светия Дух; религиозно-политическата обстановка, в която се роди Божия син (Лк. 1:26-35, 2:1-21; Мат. 1:18-23).

Посланията на апостолите, тълкуват тези събития, и им дават духовното приложение за живота на вярващите (Рим. 8:3; Гал. 4:4,5; 1Йн. 4:2,3 ).

Смисълът на празника “Рождество Христово”, е същия както и на всеки друг Християнски празник, който празнуваме през годината. Той е двупосочен: Първо - ПРИПОМНЯНЕ, и Второ - СЪПРЕЖИВЯВАНЕ.

Припомняне на събитието; неговата цел; обстоятелствата, в които се е случило и какви следствия има за нас. Съпреживяване на даденото събитие – като го направим реалност в живота си, тук и сега.

Относно събитията в Христовия живот, ние вярваме, че те действително са се случили. Неговото Непорочно зачатие и Раждане, Смърт, Възкресение и Възнесение, са исторически факти. Но ние не трябва да вярваме в тях само като исторически събития, но като събития, които и ние днес можем да съпреживяваме. Например:

Христос се роди в плът, за да даде нов живот. Неговото Раждане е прототип на нашето новорождение. Посредника на Неговото раждане беше Светия Дух. Така и ние се раждаме за нов живот с Бога, също чрез Светия Дух. Подобно има паралели и съпреживяване на Неговия Живот, Смърт, Възкресение и Възнесение.

Господ живя един съвършен безгрешен живот на земята. Живот угоден на Бога. Така ни остави пример, как ние да живеем нашия.

Христос умря за греха и възкръсна за нашето оправдание. По същия образ ние умираме за греха и ще възкръснем един ден с нетленни тела, побеждавайки смъртта.

Както Той се възнесе, за да бъде завинаги със Своя Отец, така и ние ще се възнесем, за да Го срещнем в небето (при грабването на църквата), за да бъдем с Него завинаги.

Повлияни от православната традиция (гледайки иконата на Богородица с младенеца), ние сме провокирани да мислим за Раждането на Господ Исус с термините на човешкото раждане, (то наистина бе такова), но и нещо повече от това. Христос се въплъти, взе на себе си човешка плът и стана човек. Така, другата дума, която можем да използваме вместо “Раждане” е “Въплъщение”. Въплъщение, защото Неговото битие не започва с раждането Му, Той е предвечен (вечносъществуващ). Той е Бог в плът (Богочовек).

Въплъщението има многостранно значение. То е акт на смирение на самия Христос – Той оставя своите Божествени атрибути, и се ограничава в измеренията на човешкото. То е акт на покорство на Божия план за спасение на падналото човечество. То е акт на състрадание – Христос става един от нас; Той минава през всички изкушения и скърби, които ние днес преживяваме – това Го прави способен да разбира човешкото сърце, и от позицията на съпричастност, съвършено да ходатайства за нас пред Божия престол.

Тенденцията напоследък, е да се предлагат нови религиозни алтернативи, често носещи името Християнски:

Предлагат се нови тълкувания на фундаменталните истини на Църквата. Филми като “Шифърът на Леонардо (Свещеният граал)”, петнят святото име на нашия Спасител, и предизвикват вярата на милиони искрени вярващи.

Тук и там по света, от време на време се появява някой лъжлив “месия” и започва да твърди, че е истинския Христос. Или пък някой се провъзгласява за последен пророк, който има ново откровение от Бога, и започва да проповядва на света.

В цялата тази объркана картина, е много важно да си отговорим на въпроса: “Къде стоя аз, какво е моето отношение към Христос, каква е моята вяра?”.

Можем да бъдем сигурни в едно:

“Старото Евангелие ще ни спаси, а не новата лъжа”.

Как гледаме на Неговото Раждане, на Неговата жертва? - От това зависи нашата временна и вечна участ. Господ предлага един по-съвършен път: на земно щастие и живот вечен в небето; свобода от грях, смърт, и тъмнина; душевен мир и радост; увереност за бъдеще и надежда.

Ако ти, който четеш тези редове си търсещ човек, и не ти достига скромната истина, която Словото Божие дава, (като правило на живот и вяра), а имаш склонност да търсиш нови истини в други религии и светски философии, ние те насърчаваме да преосмислиш своята вяра. Завърни се при нозете на Спасителя, остани в лоното на Неговата църква!

Ако пък си човек, който не си приел Духовното раждане на Младенеца във своето сърце, днес ти имаш уникалната възможност да Го приемеш за свой личен Спасител и Господ. Ако си отчаян, объркан и нямаш надежда, същата “Витлеемска звезда” може да те заведе при изворите на живота. Ако сега в този момент си готов да направиш решителна крачка за промяна, и искаш да протегнеш ръка за милост и живот вечен, ние искаме да се молим заедно с теб с Молитва за спасение!


За пълния Библейски запис на всичко свързано с Господ Исус, Неговата мисия, учение, чудеса, и пр., можете да се обърнете към материала “Исус Христос – всичко, което Библията казва за Него”.

За едно по-задълбочено разглеждане на живота и делото Му, можете да прочетете разработката “Личността и делото на Исус Христос”.