Начало > Както Библията говори

Както Библията говори

“Както Библията говори” е раздел, който включва 6 източника на Библейско знание, класифицирани и подредени систематично.

Те са:
Бог, както Библията говори за Него”;
Исус Христос, всичко което Библията казва за него”;
Святия Дух в Библията”;
Молитвата – Библейски инсайт”;
Притчи Соломонови – тематично подредени”;
Съкровищница от стихове”.

Всички те са от важно духовно – практично значение и са предоставени за Безплатно теглене.