Предишна глава За преводаСледваща глава
screen read
 

Книгата на Исуса Навиева - Глава  16

Книгата на Исуса Навиева - Глава  16

  1 На Иосифовите потомци се падна по жребие земята от Иордан при Ерихон при ерихонските води на изток в пустинята, земята, която възлиза от Ерихон през хълмистата страна до Ветил;

  2 и границата се простираше от Ветил до Луз, и минаваше през околността на Архиатарот,

  3 и слизаше на запад в околността на Яфлети до околността на долния Веторон и до Гезер и свършваше при морето.

  4 И Иосифовите потомци, племената на Манасия и Ефрема, взеха наследството си.

  5 Пределът на ефремците, според семействата им, ето какъв беше: границата на наследството им към изток беше Атарот-адар до горния Веторон;

  6 и на север от Михметат границата се простираше към запад; и границата завиваше към изток до Танат-сило, и от там преминаваше на изток от Янох;

  7 и слизаше от Янох до Атарот и до Наарат, и достигаше до Ерихон и свършваше при Иордан.

  8 От Тапфуа границата отиваше към запад до потока Кана и свършваше при морето. Това е наследството на племето на ефремците според семействата им.

  9 Имаше и градове отделени за ефремците между наследството на манасийците, - всички тия градове със селата им.

10 Но те не изгониха ханаанците, които живееха в Гезер; но ханаанците живееха между ефремците, както живеят и до днес, и станаха поданни роби.

 

Предишна глава Проект BGphpBible 2.2.0, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава