Книгата на Исуса Навиева - Глава  15

Книгата на Исуса Навиева - Глава  15

  А на племето на юдейците, според семействата им, се падна по жребие земята до едомската граница; пустинята Цин на юг беше южният й край.

  И южната им граница беше от най-далечния край на Соленото море, от залива, който се простира към юг;

  и простираше се към юг до нагорнището на Акравим, преминаваше в Цин, възлизаше на юг от Кадис-варни, и минаваше край Есрон, възлизаше в Адар, завиваше към Карка,

  минаваше в Асмон, и излизаше при египетския поток; и границата свършваше при морето. Това ще ви бъде южна граница.

  А източната граница беше Соленото море до устието на Иордан. И границата на северната част почваше от залива на морето при устието на Иордан;

  и границата възлизаше до Ветагла и минаваше на север от Ветарава; и границата възлизаше до камъка на Воана Рувимовия потомък;

  и от долината Ахор границата възлизаше към Девир и завиваше на север към Галгал срещу нагорнището на Адумим, който е на южната страна на потока; после границата преминаваше към водата на Енсемес и свършваше до извора Рогил;

  и границата възлизаше през долината на Еномовия син, на южната страна на Евус (това е Ерусалим); и границата се възкачваше на върха на хълма, който е на запад срещу еномската долина, която е в северния край на долината на рефаимите;

  и от върха на хълма границата минаваше до извора на водата Нефтоя и излизаше в градовете на ефронската гора; и границата се отправяше към Ваала (която е Кириат-иарим);

и от Ваала границата завиваше западно към сиирската гора, и минаваше край северната страна на гората Ярим (който е Хасалон), и слизаше у Ветсемес, и минаваше през Тамна;

после границата излизаше към северната страна на Акарон; и границата се отправяше до Сикрон, и минаваше в гората Ваала, и излизаше в Явнеил; и границата свършваше при морето.

А западната граница беше край голямото море и пределите му.
Тия бяха границите, околовръст, на юдейците според семействата им.

И според заповяданото от Господа на Исуса, той даде на Халева Ефониевия син за дял между юдейците града на Арва, Енаковия баща, който град е Хеврон.

И Халев изпъди от там тримата Енакови сина: Сесая, Ахимана и Талмая, Енакови чада.

И от там отиде против жителите на Девир (а името на Девир по-напред беше Кириат-сефер).

И рече Халев: Който порази Кириат-сефер и го превземе, нему ще дам дъщеря си Ахса за жена.

И превзе го Готониил син на Кенеза, Халевовия брат; и той му даде дъщеря си Ахса за жена.

И като отиваше тя му внуши щото да поиска от баща й нива; и тъй, като слезе от осела, Халев й рече: Що ти е?

А тя каза: Дай ми благословение; понеже си ми дал южна страна, дай ми и водни извори. И той й даде горните извори и долните извори.

Това е наследството на племето на юдейците според семействата им.

А най-крайните градове в племето на юдейците към едомските граници на юг бяха: Кавсеил, Едар, Ягур,

Кина, Димона, Адада,

Кадес, Асор, Итнан,

Зиф, Телем, Ваалот,

Асор-адата, Кириот, Есрон (който е Асор),

Амам, Сема, Молада,

Асаргада, Есемон, Ветфалет,

Асар-суал, Вирсавее, Визиотия,

Ваала, Иим, Асем,

Елтолад, Хесил, Хорма,

Сиклаг, Мадмана, Сансана,

Леваот, Силеим, Аин и Римон; всичките градове със селата си бяха двадесет и девет.

В равнината бяха: Естаол, Сараа, Асна,

Заноа, Енганим, Тапфуа, Инам,

Ярмут, Одолам, Сохо, Азика,

Сагарим, Адитаим, Гедира и Гедиротаим; четиринадесет града със селата им;

Сенан, Адаса, Мигдалгад,

Далаан Масфа, Иоктеил,

Лахис, Васкат, Еглон,

Хавон, Лахмас, Хитлис,

Гедирот, Вет-дагон, Наама и Макида; шестнадесет града със селата им;

Ливна, Етер, Асан,

Ефта, Асена, Несив,

Кеила, Ахзив и Мариса; девет града със селата им;

Акарон и заселищата му със селата му;

от Акарон до морето всичките градове, които са близо при Азот, със селата им;

Азот и заселищата му със селата му, Газа и заселищата му със селата му, до египетския поток и голямото море с пределите му.

А в хълместите места: Самир, Ятир, Сохо,

Дана, Кириат-сана (който е Девир),

Анав, Естемо, Аним,

Гесен, Олон и Гило; единадесет града със селата им;

Арав, Дума, Есан,

Янум, Вет-тапфуа, Афека,

Хумата, Кириат-арва (който е Хеврон) и Сиор; девет града със селата им;

Маон, Кармил, Зиф, Юта,

Езраел, Иокдеам, Заноа,

Акаин, Гаваа и Тамна, десет града със селата им;

Алул, Ветсур, Гедор,

Маарат, Ветанот и Елтекон, шест града със селата им;

Кириат-ваал (който е Кириатиарим) и Рава, два града със селата им.

В пустинята: Ветарава, Мидин, Сехаха,

Нивсан, града на солта, и Енгади, шест града със селата им;

А юдейците не можеха да изгонят евусейците, които населяваха Ерусалим; но евусейците живееха в Ерусалим с юдейците, и така живеят до днес.


Тази глава в нормален вид