Предишна глава За преводаСледваща глава
screen read
 

Книгата на пророк Езекиила - Глава  6

Книгата на пророк Езекиила - Глава  6

  1 И Господното слово дойде към мене и казваше:

  2 Сине човешки, насочи лицето си към Израилевите планини, и пророкувай на тях, казвайки:

  3 Планини Израилеви, слушайте словото на Господа Иеова.
Така казва Господ Иеова към планините и към хълмовете,
Към урвите и към долините:
Ето, Аз, Аз ще нанеса върху вас меч,
И ще разоря високите ви места.

  4 Жертвениците ви ще се изоставят,
И кумирите ви на слънцето ще се строшат;
И ще тръшна пред идолите ви избитите ви мъже.

  5 И ще постеля труповете на израилтяните
Пред идолите им,
И ще разпръсна костите ви
Около жертвениците ви.

  6 Навсякъде, гдето живеете, градовете ще бъдат запустени,
И високите места ще се изоставят,
За да запустеят и да се развалят жертвениците ви,
Идолите ви да се строшат и да изчезнат,
Кумирите ви на слънцето да се съсекат,
И изделията ви да се унищожат.

  7 Тоже и избитите ще паднат всред вас;
И ще разберат, че Аз съм Господ.

  8 Ще оставя обаче, остатък,
Като ще имате между народите някои избягнали от ножа,
Когато бъдете разпръснати по разните страни.

  9 И колкото от вас избягнат
Ще Ме помнят между народите,
Гдето ще бъдат заведени пленници,
Как съм бил съкрушен поради блудното им сърце,
Което се отклони от Мене,
И поради очите им, които блудствуват след идолите им;
И ще се отвращават от себе си
Поради злините, които са вършили във всичките си мерзости.

10 И ще познаят, че Аз Господ
Не съм казал напразно,
Че щях да им сторя това зло.

11 Така казва Господ Иеова:
Плесни с ръката си,
И тропни с ногата си, и речи:
Горко поради всичките лоши мерзости на Израилевия дом!
Защото ще паднат от нож, от глад и от мор.

12 Далечният ще умре от мор,
И ближният ще падне от нож,
А който остане и бъде обсаден ще умре от глад;
Така ще изчерпя яростта Си над тях.

13 И ще познаете, че Аз съм Господ.
Когато убитите им лежат между идолите им
Около жертвениците им,
На всеки висок хълм,
По високите върхове на планините,
Под всяко зелено дърво,
И под всеки гъстолист дъб,
На мястото гдето принасяха благоухание
На всичките си идоли.

14 И Аз ще простра ръката Си върху тях,
И ще направя земята пуста, -
По-пуста от пустинята към Дивлат, -
Във всичките места гдето живеят;
И те ще познаят, че Аз съм Господ.

 

Предишна глава Проект BGphpBible 2.2.0, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава