Книгата на пророк Езекиила - Глава  5

Книгата на пророк Езекиила - Глава  5

  И ти, сине човешки, вземи си остър нож, то ест, вземи си бръснарски бръснач; и си обръсни главата и брадата; после вземи си везни та претегли и раздели космите.

  Една трета част изгори в огъня всред града, когато се изпълнят дните на обсадата, и една трета част вземи и я насечи с ножа от всяка страна; и една трета част разпръсни по въздуха, и Аз ще изтегля нож след тях.

  А от тия вземи няколко и вържи ги в полите си.

  После и от тия вземи малко, хвърли ги всред огъня, и изгори ги в огъня; от тук ще излезе огън по целия Израилев дом.

  Така казва Господ Иеова: Това е Ерусалим.
Аз го поставих всред народите;
И разни страни го обикалят.

  Но той се разбунтува против съдбите Ми като извърши беззаконие повече от народите.
И против повеленията Ми повече от страните, които са около него;
Защото отхвърлиха съдбите Ми,
И не ходиха в повеленията Ми.

  Затова така казва Господ Иеова;
Понеже вие сте по-немирни от народите, които са около вас,
Като не ходихте в повеленията Ми,
И не пазихте съдбите Ми,
Нито сторихте даже според постановленията
На народите, които са около вас,

  Затова така казва Господ Иеова:
Ето, и Аз съм против тебе,
И ще извърша съдби всред тебе пред очите на народите.

  Поради всичките твои мерзости
Ще ти направя онова, което никога не съм направил,
Нито ще направя някога подобно нему.

Затова бащи ще изядат чадата си всред тебе,
И чада ще изядат бащите си;
И Аз ще извърша съдби в тебе,
А всички останали от тебе ще разпръсна към всичките ветрища.

Затова заклевам се в живота Си, казва Господ Иеова,
Понеже ти оскверни светилището Ми
С всичките си мерзости
И с всичките си гнусоти,
Затова Аз непременно ще те отрежа;
Окото Ми няма да пощади,
И Аз няма да покажа милост.

Една трета част от тебе ще измрат от мор,
И ще се довършат всред тебе от глад;
И една трета част ще паднат около тебе от меч;
А една трета част ще разпръсна по всичките ветрища,
И ще изтегля нож след тях.

Така ще се изчерпи гневът Ми,
И Аз ще удовлетворя яростта Си върху тях,
И ще се задоволя;
И те ще познаят, че Аз Господ говорих в ревността Си,
Когато изчерпя яростта Си против тях.

При това, пред всекиго, който минава,
Ще те направя пустиня и предмет на укор
Между народите, които са около тебе.

И тъй, това ще бъде за укор и присмех,
За поука и удивление,
На народите, които са около тебе,
Когато извърша в тебе съдби с гняв,
С ярост, и с яростни изобличения;
Аз Господ говорих това.

Когато изпратя върху тях злите стрели на глада,
Изтребителите, които ще изпратя за да ви изтребят,
Ще усиля още и гладът у вас,
И ще строша подпорката ви от хляба.

Ще пратя върху вас и глад и люти зверове,
Които ще те обезчадят;
Мор и кръв ще преминат през тебе;
И ще нанеса меч върху тебе;
Аз Господ говорих това.


Тази глава в нормален вид