Книгата на пророк Исаия - Глава  7

  1 И в дните на Юдовия цар Ахаз, син на Иотама, Озиевия син, сирийският цар Расин и Израилевият цар Факей Ромелиевият син, възлязоха против Ерусалим за да воюват против него; но не можаха да го завладеят.

  2 И известиха на Давидовия дом, казвайки: Сирия се съюзи с Ефрема. И сърцето на Ахаза и сърцето на людете му се разклатиха, както горските дървета се разклащат от вятъра.

  3 Тогава рече Господ на Исаия: Излез сега да посрещнеш Ахаза, ти и син ти Сеар-Ясув1, при края на водопровода на горния водоем, по друма към тепавичарската нива,

  4 и кажи му: -
Гледай да си спокоен;
Да не се уплашиш нито да се покажеш малодушен
Поради тия две опашки на димящи главни, -
Поради яростния гняв на Расина и Сирия, и на Ромелиевия син.

  5 Понеже Сирия, Ефрем и Ромелиевият син
Сториха лошо намерение против тебе, казвайки:

  6 Да възлезем против Юда и да го утесним,
И да си пробием пролом в него,
И да поставим Тавеиловия син за цар всред него.

  7 За туй, така казва Господ Иеова:
Това няма да стане, нито ще бъде.

  8 Защото главата на Сирия е Дамаск,
А глава на Дамаск, Расин;
И вътре в шестдесет и пет години
Ефрем ще се съкруши така щото да не е вече народ, -

  9 Ефрем, чиято глава е Самария,
А глава на Самария, Ромелиевият син.
Ако не вярвате това, вие няма да се утвърдите.

10 И Господ говори още на Ахаза, казвайки:

11 Поискай си знамение от Господа твоя Бог;
Искай го или в дълбината или във висината горе.

12 Но Ахаз рече: Не ща да искам,
Нито ще изпитам Господа.

13 И Исаия рече: Слушайте сега, доме Давидов;
Малко нещо ли ви е да досаждате на човеци,
Та ще досаждате и на моя Бог?

14 Затова сам Господ ще ви даде знамение:
Ето, девица ще зачне и ще роди син,
И ще го нарече Емануил2†.

15 Сгъстено мляко и мед ще яде,
Когато се научи да отхвърля лошото и да избира доброто;

16 Защото, преди да се научи детето
Да отхвърли лошото и да избира доброто,
Тая земя, от чиито двама царе се отвращаваш ти,
Ще бъде изоставена.

17 Господ ще докара на тебе,
На твоите люде и на бащиния ти дом,
Дни такива каквито не са дохождали
От деня когато Ефрем се е отделил от Юда, -
Ще докара асирийският цар.

18 И в същия ден Господ ще засвири за мухите,
Които са в най-далечните околности на египетските реки,
И за пчелите, които са в асирийската земя;

19 И те ще дойдат и всичките ще накацат по запустелите долини,
И в дупките на канарите, и на всяка драка, и на всяко пасбище.

20 В тоя ден Господ ще обръсне с бръснач
Нает оттатък реката, асирийския цар,
Главата и космите на краката, - даже и брадата ще смъкне.

21 И в същия ден човек,
Който храни крава и две овце;

22 Ще яде сгъстено мляко от изобилието на млякото, което ще дават;
Защото сгъстеното мляко и мед ще яде всеки, който е останал всред страната.

23 И в оня ден всяко място,
Гдето е имало хиляда лози по хиляда сребърника,
Ще бъде за глогове и тръни.

24 Със стрели и с лъкове ще дойдат човеци там,
Защото цялата страна ще стане само глогове и тръни;

25 Поради страх от глогове и тръни
Ти не ще дойдеш на никой хълм, копан сега с търнокоп,
Но ще бъде място, на което ще изпращат говеда,
И което ще тъпчат овце.


Предишна глава Следваща глава


1 Т.е., остатъкът ще се върне.

2 Т.е., Бог с нас.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава