Книгата на пророк Исаия - Глава  56

  1 Така казва Господ:
Пазете правосъдие и вършете правда,
Защото скоро ще дойде спасението от Мене,
И правдата Ми скоро ще се открие.

  2 Блажен оня човек, който прави това,
И оня човешки син, който се държи за него,
Който пази съботата да я не оскверни,
И въздържа ръката си да не стори никакво зло.

  3 А чужденецът, който се е прилепил към Господа да не говори
Като каже: Господ съвсем ще ме отдели от людете Си;
Нито да каже скопецът: Ето, аз съм сухо дърво.

  4 Защото така казва Господ за скопците:
Които пазят съботите Ми,
И избират каквото Ми е угодно,
И държат здраво завета Ми:

  5 На тях Аз ще дам в дома Си и вътре в стените Си
Спомен и име по-добро от синове и дъщери;
На тях ще дам вечно име,
Което няма да се заличи.

  6 Също и чужденците, които се прилепват към Господа,
За да Му служат, да обичат името на Господа,
И да бъдат Негови слуги, -
Всеки от тях, който пази съботата да я не оскверни,
И държи завета Ми, -

  7 И тях ще доведа в светия Си хълм,
И ще ги зарадвам в Моя молитвен дом;
Всеизгарянията им и жертвите им ще Ми бъдат благоугодни на олтара Ми,
Защото домът Ми ще се нарече
Молитвен дом на всичките племена.

  8 Господ Иеова, Който събира изгонените на Израиля ето що казва:
Ще му събера още и други
Освен своите му, които вече са събрани.

  9 Дойдете да ядете, вие всички полски животни,
Всички горски зверове!

10 Всичките му стражи са слепи, те са невежи;
Те всички са неми кучета, които не могат да лаят,
Които сънуват, лежат и обичат дрямане, -

11 Да! лакоми кучета, които никога не се насищат, -
Те са овчари, които не могат да разсъждават,
Всички са се обърнали към своя си път,
Всеки за печалбата си, всички до един.

12 Елате, казват те, аз ще донеса вино,
И ще се опием със спиртно питие;
И утре ще бъде както днес,
Ден чрезмерно велик.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава