Притчи Соломонови - Глава  5

  Сине мой, внимавай в мъдростта ми.
Приклони ухото си към разума ми,

  За да опазиш разсъдливост,
И устните ти да пазят знание.

  Защото от устните на чуждата жена капе мед,
И устата й са по-меки от дървено масло;

  Но сетнините й са горчиви като пелин,
Остри като изострен от двете страни меч.

  Нозете й слизат в смърт,
Стъпките й стигат до ада,

  Тъй че тя никога не намира пътя на живота;
Нейните пътеки са непостоянни, и тя не знае на къде водят.

  Прочее, чада, слушайте мене,
И не отстъпвайте от думите на устата ми.

  Отдалечи пътя си от нея.
И не се приближавай до вратата на къщата й,

  Да не би да дадеш жизнеността си на други.
И годините си на немилостивите; -

Да не би да се наситят чужди от имота ти,
И трудовете ти да отидат в чужд дом;

А ти да охкаш в сетнините си,
Когато месата ти и тялото ти се изнурят,

И да казваш: Как можах да намразя поуката,
И сърцето ми да презре изобличението,

И аз да не послушам гласа на учителите си,
Нито да приклоня ухото си към наставниците си!

Малко остана да изпадна във всяко зло
Всред събранието и множеството.

Пий вода от своята си щерна,
И оная, която извира от твоя кладенец.

Вън ли да се изливат изворите ти,
И водни потоци по улиците?

Нека бъдат само на тебе,
А не и на чужди заедно с тебе.

Да бъде благословен твоят извор,
И весели се с жената на младостта си.

Тя да ти бъде като любезна кошута и мила сърна;
Нейните гърди да те задоволяват във всяко време;
И възхищавай се винаги от нейната любов.

Понеже, сине мой, защо да се възхищаваш от чужда жена,
И да прегръщаш обятията на чужда жена?

Защото пътищата на човека са пред очите на Господа,
И Той внимателно измерва всичките му пътеки.

Нечестивият ще бъде хванат от собствените си беззакония,
И с въжетата на своя грях ще бъде държан.

Той ще умре от своето отказване от поука;
И от голямото си безумие ще се заблуди.


Тази глава в нормален вид