Притчи Соломонови - Глава  29

  Човек, който често е изобличаван, закоравява врата си,
Внезапно ще се съкруши и то без поправление.

  Когато праведните са на власт, людете се радват;
Но когато нечестивият началствува, людете въздишат.

  Който обича мъдростта, радва баща си,
Но който дружи с блудници, разпилява имота му.

  Чрез правосъдие царят утвърждава земята си.
А който придирва подаръци я съсипва.

  Човек, който ласкае ближния си,
Простира мрежа пред стъпките му.

  В беззаконието на лош човек има примка,
А праведният пее и се радва.

  Праведният внимава в съдбата на бедните;
Нечестивият няма даже разум, за да я узнае.

  Присмивателите запалят града,
Но мъдрите усмиряват гнева.

  Ако мъдър човек има спор с безумен,
Тоя се разярява, смее се и няма спокойствие.

Кръвопийци мъже мразят непорочния,
Но праведните се грижат за живота му.

Безумният изригва целия си гняв,
А мъдрият го задържа и укротява.

Ако слуша управителят лъжливи думи,
То всичките му слуги стават нечестиви.

Сиромах и притеснител се срещат;
Господ просвещава очите на всички тях.

Когато цар съди вярно сиромасите,
Престолът му ще бъде утвърден за винаги.

Тоягата и изобличението дават мъдрост,
А пренебрегнатото дете засрамва майка си.

Когато нечестивите са на власт, беззаконието се умножава,
Но праведните ще видят падането им.

Наказвай сина си, и той ще те успокои,
Да! ще даде наслада на душата ти.

Дето няма пророческо видение людете се разюздават,
А който пази закона е блажен.

Слугата не се поправя с думи,
Защото, при все че разбира, не обръща внимание.

Видял ли си човек прибързан в работите си?
Има повече надежда за безумния, отколкото за него.

Ако глези някой слугата си от детинство,
Най-после той ще му стане като син†.

Гневлив човек възбужда препирни,
И сприхав човек беззаконствува много.

Гордостта на човека ще го смири,
А смиреният ще придобие чест.

Който е съдружник с крадец мрази своята си душа;
Той слуша заклеването, а не обажда.

Страхът от човека туря примка,
А който уповава на Господа ще бъде поставен на високо.

Мнозина търсят благоволението на управителя,
Но съдбата на човека е от Господа.

Несправедлив човек е мерзост за праведните;
И който ходи в прав път е мерзост за нечестивите.


Тази глава в нормален вид