Псалм  6

  1 За първия певец на струнни инструменти, на осмострунна арфа. Давидов псалом.
Господи, не ме изобличавай в гнева Си,
Нито ме наказвай в лютото Си негодувание.

  2 Смили се за мене, Господи, защото изнемощях;
Изцели ме, Господи, защото ме болят костите ми.

  3 Също и душата ми е твърде смутена;
Но Ти, Господи, до кога?

  4 Върни се, Господи, избави душата ми;
Спаси ме заради милосърдието Си;

  5 Защото в смъртта не се споменува за Тебе;
В преизподнята1 кой ще те славослови?

  6 Уморих се от въздишането си;
Всяка нощ обливам леглото си,
Със сълзите си измокрям постелката си.

  7 Окото ми вехне от скръб,
Старее поради всичките ми противници.

  8 Махнете се от мене, всички, които вършите беззаконие,
Защото Господ е чул гласа на плача ми;

  9 Господ е послушал молбата ми.
Господ ще приеме молитвата ми.

10 Ще се посрамят и много ще се смутят всичките ми неприятели;
Ще се върнат назад, ще се посрамят внезапно.


Предишна глава Следваща глава


1 Еврейски: Шеол, т.е. гроб, яма, ад. Навсякъде думата шеол е заменена с

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава