Псалм  40

  1 (По слав. 39). За първия певец. Давидов псалом.
Чаках с търпение Господа;
И Той се преклони към мене; и послуша вика ми,

  2 И изведе ме из гибелната яма, из тинята и калта
И постави на скала нозете ми, та утвърди стъпките ми;

  3 тури още в устата ми нова песен, хваление към нашия Бог;
Мнозина ще видят и ще се убоят, и ще уповават на Господа.

  4 Блажен оня човек, който възлага упованието си на Господа,
И не е склонил към горделивите нито към ония, които коварно отстъпват,

  5 Господи Боже мой, Ти си сторил много чудеса;
И Твоите мисли заради нас
Не е възможно да ги изложи някой пред Тебе;
Ако бих поискал да ги изявя и разкажа,
Те превишават всяко преброяване

  6 В жертва и приноси Ти нямаш благоволение;
Отворил си уши в мене;
Всеизгаряне и принос за грях Ти не си поискал.

  7 Тогава рекох: Ето, дойдох;
(В свитъка на книгата е предписано на мене);

  8 Драго ми е, Боже мой, да изпълнявам Твоята воля;
Да! законът Ти е дълбоко в сърцето ми.

  9 Прогласил съм правда в голямо събрание;
Ето, не съм въздържал устните си; Господи, Ти знаеш.

10 Правдата Ти не съм скрил в сърцето си;
Верността Ти и спасението Ти съм изявил;
Не съм утаил Твоето милосърдие и Твоята истина от голямо събрание.

11 Господи, не задържай благите Си милости от мене;
Твоето милосърдие и Твоята истина нека ме пазят винаги;

12 Защото са ме окръжили безбройни злини,
Постигнаха ме беззаконията ми, така щото не мога да подигна очите си;
Те са по-многобройни от космите на главата ми, и сърцето ми отпадна.

13 Благоволи, Господи, да ме избавиш;
Господи, побързай да ми помогнеш.

14 Нека се посрамят и се смутят заедно |всички
|Ония, които търсят душата ми за да я погубят:
Нека се обърнат назад и се опозорят
Ония, които се наслаждават на злощастието ми.

15 Нека се смаят поради срама си
Ония, които ми думат: О, хохо!

16 Нека се радват и се веселят в Тебе
Всички, които Те търсят;
Ония, които обичат спасението Ти,
Нека думат винаги: Да се величае Господ.

17 А аз съм сиромах и немощен,
Но Господ се грижи за мене;
Помощ моя и избавител мой си Ти;
Боже мой, да се не забавиш.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава