Псалм  3

  1 Псалом на Давида, когато бягаше от сина си Авесалома.
Господи, колко се умножиха противниците ми!
Мнозина въстават против мене.

  2 Мнозина думат за моята душа:
Няма за него помощ в Бога.
(Села).

  3 Но Ти, Господи, си щит около мене,
Слава моя и Тоя, Който възвишава главата ми.

  4 С глас извиках, към Господа;
И Той ме послуша от светия Си хълм. (Села).

  5 И аз легнах и спах;
Станах; защото Господ ме поддържа.

  6 Няма да се убоя от десетки хиляди от людете,
Които навред са се поставили против мене.

  7 Стани, Господи; спаси ме, Боже мой;
Защото Ти си поразил в челюстта всичките ми неприятели;
Строшил си зъбите на нечестивите.

  8 От Господа е спасението.
Върху Твоите люде нека бъде благословението Ти. (Села).

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.3, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава