Книгата Иов - Глава  40

  1 Господ проговори на Иова и каза:

  2 Тоя, който е изобличил Всемогъщият, ще ли се бори с Него?
Тоя, който се препира с Бога, нека отговори на всичко това.

  3 Тогава Иов отговори Господу, казвайки:

  4 Ето, аз съм нищожен; какво да Ти отговоря?
Турям ръката си на устата си.

  5 Веднъж съм говорил, и не ща да отговарям |вече,
|Дори дваж, но няма да повторя.

  6 Тогава Господ отговори на Иова из бурята, като каза:

  7 Опаши сега кръста си като мъж;
Аз ще те попитам, и ти Ми изявявай.

  8 Дори не ще ли допускаш Моята съдба?
Ще осъдиш ли Мене, за да оправдаеш себе си?

  9 Или имаш ли мишца като Бога?
И можеш ли да гърмиш с глас като Него?

10 Украси се сега с превъзходство и достолепие,
И облечи се в чест и величие.

11 Изсипвай преливащия си гняв;
И гледай на всеки горделив, и смирявай го;

12 Гледай на всеки горделив, и снишавай го;
И стъпквай нечестивите на мястото им;

13 Скрий ги купно в пръстта;
Вържи лицата им в скритото място.

14 Тогава и Аз ще изповядам пред тебе,
Че твоята десница може да те спаси.

15 Ето сега речния кон1 който съм направил както и тебе;
Яде трева като вол.

16 Ето сега, силата му е в чреслата му,
И якостта му в мускулите на корема му.

17 Клати опашката си като кедър;
Жилите на бедрата му са сплотени.

18 Костите му са като медни цеви;
Ребрата му са като железни лостове.

19 Той е изящното дело Божие;
Оня, Който го е направил, го е снабдил с меча Си.

20 Наистина планините промишляват за него храна.
Гдето играят всичките полски зверове.

21 Ляга под сенчестите дървета,
В скривалището на тръстиката, и в блатата;

22 Сенчестите дървета го покриват със сянката си;
Върбите на потоците го обкръжават.

23 Ето, ако би придошла река, той не трепери;
Не се смущава, ако би се и Иордан устремил по устата му.

24 Може ли някой да го хване когато е на щрек.
Или да прободе носа му с примка?


Предишна глава Следваща глава


1 Еврейски: Веемот.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава