Книгата Иов - Глава  22

  1 Тогава теманецът Елифаз в отговор рече:

  2 Може ли човек да бъде полезен Богу?
Ако разумен може да бъде полезен на себе си.

  3 Ако си ти праведен, Всемогъщият има ли за какво да се радва?
Или ползува ли се Той ако правиш пътищата си непорочни?

  4 Поради твоя ли страх от Него Той те изобличава,
И влиза в съд с тебе?

  5 Нечестието ти не е ли голямо?
И беззаконията ти не са ли безкрайни?

  6 Защото без причина си взел залог от брата си,
И си лишил голите от дрехите им.

  7 Не си напоил с вода уморения,
И си задържал хляб от гладния.

  8 А който беше як, той придобиваше земята;
И който беше почитан, той се заселваше в нея.

  9 Вдовици си отпратил празни,
И мишците на сирачетата си строшил.

10 За това примки те обикалят,
И страх внезапен те ужасява,

11 Или тъмнина, та не виждаш,
И множество води те покрива.

12 Бог не е ли на небесните висоти?
Сега гледай височината на звездите, колко са на високо!

13 А ти казваш: Где ще знае Бог?
През мрака ли може да съди?

14 Облаци Го покриват, та не вижда;
И ходи по свода небесен,

15 Забележил ли си ти стария път,
По който са ходили беззаконниците? -

16 Тия, които преждевременно бидоха грабнати,
И чиято основа порой завлече, -

17 Които рекоха Богу: Отдалечи се от нас,
И - какво може Всемогъщият да стори за нас? -

18 При все, че Той напълни с блага домовете им.
Но далеч да бъде от мене мъдруването на нечестивите!

19 Праведните гледат и се радват;
И невинните им се присмиват, като казват:

20 Не бяха ли погубени въстаналите против нас.
И огън погълна останалите от тях?

21 Сприятели се сега с Него и бъди в мир;
От това ще дойде добро за тебе.

22 Приеми, прочее, закона от устата Му,
И съхрани думите Му в сърцето си.

23 Ако се върнеш към Всемогъщия, пак ще бъдеш утвърден;
Отдалечи, прочее, беззаконието от шатрите си,

24 Хвърли1 злото си в пръстта,
И офирското злато между камъните на потоците;

25 И Всемогъщият ще ти бъде злато,
И изобилие от сребро за тебе.

26 Защото тогава ще се веселиш във Всемогъщия,
И ще въздигаш лицето си към Бога.

27 Ще Му се помолиш, и Той ще те послуша;
И ще изпълни обреците Си.

28 И каквото решение направиш, ще ти бъде потвърдено;
И светлина ще сияе по пътищата ти.

29 Когато те унижат,
Тогава ще речеш: Има въздигане!
И Той ще спаси онзи, който има смирен поглед.

30 Даже онзи, който не е невинен, ще избави;
Да! с чистотата на твоите ръце ще бъде избавен.


Предишна глава Следваща глава


1 Еврейски: Тури.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава