Втора книга на летописите - Глава  3

  1 Тогава Соломон почна да строи Господния дом в Ерусалим на хълма Мория, гдето се яви Господ на баща му Давида, на мястото, което Давид беше приготвил на гумното на евусеца Орна.

  2 Той почна да строи на втория ден от втория месец на четвъртата година от възцаряването си.

  3 А основата, която Соломон положи, за да построи Божия дом, имаше тия мерки: дължината в лакти, според старата мярка, бе шестдесет лакътя, и широчината двадесет лакътя.

  4 А тремът, който бе пред лицето на дома, имаше дължина според широчината на дома, двадесет лакътя, а височината сто и двадесет; и обкова го извътре с чисто злато.

  5 И облече великия дом с елхови дървета, които обкова с чисто злато, и извая по него палми и верижки.

  6 И украси дома със скъпоценни камъни за красота; а златото бе от Фаруим.

  7 Обкова още със злато дома, гредите, вратите, стълбовете и стените му; и извая херувими по стените.

  8 И направи пресветото място на дома, с дължина, според широчината на дома, двадесет лакътя, и с широчина двадесет лакътя; и обкова го с шестстотин таланта чисто злато.

  9 А теглото на гвоздеите беше петдесет сикли злато. Обкова и горните стаи със злато.

10 И в пресветото място на дома направи два херувима ваяна изработка, и обкова ги със злато.

11 А крилата на херувимите имаха, заедно, дължина двадесет лакътя; едното крило, на единия херувим, имаше пет лакътя и досягаше стената на дома; и другото крило имаше пет лакътя и допираше крилото на другия херувим.

12 Така и едното крило на другия херувим имаше пет лакътя и досягаше стената на дома; и другото крило имаше пет лакътя и допираше крилото на другия херувим,

13 Крилата на тия херувими се простираха на двадесет лакътя; и те стояха на нозете си, и лицата им гледаха на навътре.

14 И направи завесата от синьо, мораво, червено и висон, и изработи по нея херувими.

15 Направи пред дома и два стълба тридесет и пет лакътя високи, с капител на върха на всеки от тях пет лакътя висок.

16 Направи и верижки, както в светилището, и тури ги на върховете на стълбовете; и направи сто нара, които окачи на верижките.

17 И изправи стълбовете пред храма, единият отдясно, а другият отляво; и нарече оня, който беше отдясно, Яхин1, а оня, който беше отляво, Воаз2†.


Предишна глава Следваща глава


1 Т.е., Ще утвърди.

2 Т.е., В него сила.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава