Псалм  66

  1 (По слав. 65). За първия певец, псаломска песен.
Възкликнете към Бога, всички земи,

  2 Възпейте славата на Неговото име,
Като Го хвалите, хвалете Го славно.

  3 Речете Богу: Колко са страшни делата Ти!
Поради величието на Твоята сила
Даже враговете Ти ще се преструват пред Тебе за покорни.

  4 Цялата земя ще Ти се кланя и ще Те славослови,
Ще славословят името Ти. (Села).

  5 Дойдете та вижте делата на Бога,
Който страшно действува към човешките чада.

  6 Превърна морето в суша;
Пеши преминаха през реката;
Там се развеселиха в Него.

  7 Със силата Си господарува до века:
Очите Му наблюдават народите;
Бунтовниците нека не превъзнасят себе си. (Села).

  8 Вие племена благославяйте нашия Бог,
И направете да се чуе гласът на хвалата Му,

  9 Който поддържа в живот душата ни.
И не оставя да се клатят нозете ни.

10 Защото Ти, Боже, си ни опитал,
Изпитал си ни както се изпитва сребро.

11 Въвел си ни в мрежата,
Турил си тежък товар на гърба ни.

12 Направил си да яздят човеци върху главите ни;
Преминахме през огън и вода;
Но Ти ни изведе на богато място.

13 Ще вляза в дома Ти с всеизгаряния,
Ще изпълня пред Тебе обреците,

14 Които произнесоха устните ми
И говориха устата ми в бедствието ми.

15 Всеизгаряния от тлъсти овни ще Ти принеса с темян,
Ще принеса волове и кози. (Села).

16 Дойдете, слушайте, всички, които се боите от Бога,
И ще разкажа онова, което е сторил за душата ми.

17 Към Него извиках с устата си;
И Той биде възвисен чрез езика ми.

18 Ако в сърцето си бях гледал благоприятно на неправда,
Господ не би послушал;

19 Но Бог наистина послуша,
Обърна внимание на гласа на молбата ми.

20 Благословен да е Бог.
Който не отстрани от мене ни молитвата, ни Своята милост.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава