Псалм  18

  1 (По слав. 17). За първия певец.
Псалом на Господния слуга1† Давид, който е говорил Господу думите на тая песен в деня, когато Господ го избавил от ръката на всичките му неприятели и от ръката на Саула. И рече:
Любя Те, Господи, сило моя.

  2 Господ е скала моя, крепост моя и избавител мой,
Бог мой, канара моя, на Когото се надявам,
Щит мой, рога на избавлението ми и високата ми кула.

  3 Ще призова Господа, Който е достохвален;
Така ще бъда избавен от неприятелите си.

  4 Връзките на смъртта ме окръжиха;
Порои от беззаконие ме уплашиха.

  5 Връзките на преизподнята ме обвиха;
Примките на смъртта ме стигнаха.

  6 В утеснението си призовах Господа.
И към Бога мой викнах;
От храма Си Той чу гласа ми,
И викането ми пред Него стигна в ушите Му.

  7 Тогава се поклати и потресе земята;
Основите на планините се разлюляха
И поклатиха се, защото се разгневи Той.

  8 Дим се издигаше от ноздрите Му,
И огън из устата Му поглъщаше;
Въглища се разпалиха от Него.

  9 Той сведе небесата и слезе;
И мрак бе под нозете Му.

10 Възседна на херувим и летя;
Летя на ветрени крила.

11 Положи за Свое скривалище тъмнината,
За покров около Си тъмните води,
Гъстите въздушни облаци.

12 От святкането пред Него
Преминаха през облаците Му
Град и огнени въглища.

13 И гръмна Господ от небето,
Всевишният даде гласа Си,
Град и огнени въглища.

14 И прати стрелите Си та ги разпръсна,
Да! светкавици в изобилие та ги смути.

15 Тогава се явиха коритата на водите,
Откриха се основите на вселената
От Твоето изобличение, Господи,
От духането на дъха на ноздрите Ти.

16 Прати от височината, взе ме,
Извлече ме из големи води.

17 Избави ме от силния ми неприятел,
От ония, които ме мразеха;
Защото бяха по-силни от мене.

18 Стигнаха ме в деня на бедствието ми;
Но Господ ми стана подпорка.

19 И изведе ме на широко,
Избави ме, защото имаше благоволение към мене.

20 Въздаде ми Господ според правдата ми;
Според чистотата на ръцете ми възнагради ме,

21 Защото съм опазил пътищата Господни,
И не съм се отклонил от Бога мой в нечестие.

22 Защото всичките Му съдби са били пред мене,
И от повеленията Му не съм се отдалечил.

23 Непорочен бях пред Него,
И опазих се от беззаконието си.

24 Затова Господ ми въздаде според правдата ми,
Според чистотата на ръцете ми пред очите Му.

25 Към милостивия, Господи, милостив ще се явиш,
Към непорочния, непорочен ще се явиш.

26 Към чистия, чист ще се явиш,
И към развратния, противен ще се явиш.

27 Защото оскърбени люде Ти ще спасиш;
А очи горделиви ще смириш.

28 Защото Ти ще запалиш светилото ми;
Господ Бог мой ще озари тъмнината ми.

29 Защото чрез Тебе разбивам полк;
Чрез Бога мой прескачам стена.

30 Колкото за Бога, Неговият път е съвършен;
Словото на Господа е опитано;
Той е щит на всички, които уповават на Него.

31 Защото кой е Бог освен Господа?
И кой е канара, освен нашия Бог?

32 Бог, Който ме препасва със сила,
И прави съвършен пътя ми,

33 Той прави нозете ми като нозете на елените,
И ме поставя на високите ми места.

34 Учи ръцете ми да воюват,
Тъй щото мишците ми запъват меден лък.

35 Ти си ми дал и щит на избавлението Си;
Твоята десница ме е поддържала
И Твоята благост ме е направила велик.

36 Ти си разширил стъпките ми под мене;
И нозете ми не се подхлъзнаха.

37 Гоних неприятелите си и ги стигнах,
И не се върнах, докато ги не довърших.

38 Стрих ги, та не можаха да се подигнат;
Паднаха под нозете ми.

39 Защото си ме препасал със сила за бой;
Повалил си под мене въставащите против мене.

40 Сторил си да обърнат гръб към мене неприятелите ми,
За да изтребя ония, които ме мразят.

41 Извикаха, но нямаше избавител,
Към Господа, но не ги послуша.

42 Тогава ги стрих като прах пред вятъра;
Изхвърлих ги като калта на пътищата.

43 Ти си ме избавил и от съпротивленията на людете;
Поставил си ме глава на народите:
Народ, когото не познавах, слугува на мене,

44 Щом чуха за мене, те ме и послушаха;
Даже чужденците се преструваха, че ми се покоряват.

45 Чужденците ослабнаха,
И разтреперани излязоха из яките си скривалища.

46 Жив е Господ, и благословена да бъде Канарата ми,
И да се възвиси Бог на избавлението ми,

47 Бог, Който мъздовъздава за мене,
И покорява под мене племена,

48 Който ме избавя от неприятелите ми.
Да! Ти ме възвишаваш над въставащите против мене,
Избавяш ме от насилника.

49 Затова ще Те хваля, Господи, между народите,
И на името Ти ще пея.

50 Ти си, който даваш велико избавление на царя Си,
И показваш милосърдие към помазаника Си,
Към Давида и към потомството му до века.


Предишна глава Следваща глава


1 Псал. 36, надписа.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава