Псалм  16

  1 (По слав. 15). Давидова песен1
Пази ме, Боже, Защото на Тебе уповавам.

  2 Рекох Господу: Ти си Господ мой;
Вън от Тебе няма добро за мене.

  3 В светиите на земята и в отбраните,
В тях е всичкото ми благоволение.

  4 Скърбите на ония, които заменят Иеова с друг бог, ще се умножат;
Аз не ща да принеса техните от кръв възлияния.
Нито ще взема в устните си имената на боговете им.

  5 Господ е делът на наследството ми и на чашата ми!
Ти поддържаш това, което ми се е паднало.

  6 За мене делът падна на приятни места;
Да! получих прекрасно наследство.

  7 Ще благославям Господа, Който ме е вразумил;
Още и в нощно време ме учат вътрешностите ми.

  8 Винаги турям Господа пред себе си;
Понеже Той е от дясно ми, аз няма да се поклатя.

  9 Затова се зарадва сърцето ми, и развесели се душата2 ми,
А още и плътта ми ще пребивава в увереност.

10 Защото няма да оставиш душата ми в преизподнята;
Нито ще допуснеш угодника Си да види изтление.

11 Ще ми изявиш пътя на живота;
Пред Твоето присъствие има пълнота от радост,
Отдясно на Тебе-всякога веселие.


Предишна глава Следваща глава


1 Псалми 50-60, надписите.

2 Еврейски: Славата.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава