За превода
 

Псалм  139

Псалм  139

  1 (По слав. 138). За първия певец. Давидов псалом.
Господи, опитал си ме и познал си ме.

  2 Ти познаваш сядането ми и ставането ми;
Разбираш помислите ми от далеч,

  3 Издирваш ходенето ми и лягането ми,
И знаеш всичките ми пътища.

  4 Защото докато думата не е още на езика ми,
Ето, Господи, Ти я знаеш цяла.

  5 Ти си пред мен и зад мен,
И турил си върху мене ръката Си.

  6 Това знание е пречудно за мене;
Високо е; не мога да го стигна.

  7 Къде да отида от твоя Дух?
Или от присъствието Ти къде да побягна?

  8 Ако възляза на небето, Ти си там;
Ако си постеля в преизподнята, и там си Ти.

  9 Ако взема крилата на зората
И се заселя в най-далечните краища на морето,

10 И там ще ме води ръката Ти,
И Твоята десница ще ме държи.

11 Ако река: Поне тъмнината ще ме покрие,
И светлината около мене ще стане на нощ,

12 То и самата тъмнина не укрива нищо от Тебе,
А нощта свети като деня;
За Тебе тъмнината и светлината са безразлични.

13 Защото Ти си образувал чреслата ми,
Обвил си ме в утробата на майка ми.

14 Ще Те славя, защото страшно и чудно съм направен;
Чудни са Твоите дела,
И душата ми добре знае това.

15 Костникът ми не се укри от Тебе,
Когато в тайна се работех,
И в дълбочините на земята ми се даваше разнообразната ми форма.

16 Твоите очи видяха необразуваното ми вещество;
И в твоята книга бяха записани
Всичките ми определени дни,
Докато още не съществуваше ни един от тях.

17 И колко скъпоценни за мене са тия Твои помисли, Боже!
Колко голямо е числото им!

18 Ако бих поискал да ги изброя, те са по-многобройни от пясъка;
Събуждам ли се още съм с Тебе.

19 Непременно ще поразиш нечестивите, Боже;
Отдалечете се, прочее, от мене, мъже кръвопийци.

20 Защото говорят против Тебе нечестиво,
И враговете Ти се подигат против Тебе заради суета.

21 Не мразя ли, Господи, ония, които мразят Тебе?
И не гнуся ли се от ония, които се подигат против Тебе?

22 Със съвършена омраза ги мразя,
За неприятели ги имам.

23 Изпитай ме, Боже, и познай сърцето ми;
Опитай ме, и познай мислите ми;

24 И виж дали има в мене оскърбителен път;
И води ме по вечния път.

 

Проект BGphpBible 2.0.1, поддържан от: vanyog.com.