Псалм  123

  1 (По слав. 122). Песен на възкачванията.
Издигам очите си към Тебе,
Който обитаваш на небесата.

  2 Ето, както очите на слугите гледат към ръката на господаря им,
Както очите на слугинята към ръката на господарката й.
Така гледат нашите очи към Господа нашия Бог,
Докле се смили за нас.

  3 Смили се за нас, Господи, смили се за нас,
Защото се преситихме от презрение.

  4 Пресити се душата ни
От надуването на охолните,
И от презрението на горделивите.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава