Книгата на пророк Исаия - Глава  60

  1 Стани, свети, защото светлина дойде за тебе,
И славата Господна те осия.

  2 Защото, ето, тъмнина ще покрие земята,
И мрак племената;
А над тебе ще осияе Господ,
И славата Му ще ти се яви.

  3 Народите ще дойдат при светлината ти,
И царете при бляскавата ти зора.

  4 Дигни наоколо очите си и виж:
Те всички се събират, идат при тебе;
Синовете ти ще дойдат от далеч,
И дъщерите ти ще бъдат носени на ръце1†.

  5 Тогава ще видиш и ще се зарадваш2‡,
И сърцето ти ще затрепти и ще се разшири;
Защото изобилието на морето ще се обърне към тебе,
Имотът на народите ще дойде при тебе.

  6 Множеството камили ще те покрият, -
Мадиамските и гефаските камилчета;
Те всички ще дойдат от Сава;
Злато и темян ще донесат,
И ще прогласят хваленията Господни.

  7 Всичките кидарски стада ще се съберат при тебе;
Наваиотските овни ще служат за тебе;
Ще се принасят на олтара Ми за благоугодна жертва;
И Аз ще прославя славния Си дом.

  8 Кои са тия, които летят като облаци,
И като гълъби към прозорците си?

  9 Ето, островите ще Ме чакат,
С тарсийските кораби начело,
За да доведат от далеч синовете ти
Заедно със среброто им, и златото им,
Заради името на Господа твоя Бог,
И за Светият Израилев, защото те прослави.

10 Чужденците ще съградят стените ти,
И царете им ще ти служат;
Защото в гнева Си те поразих,
Но в благоволението Си ти показах милост.

11 Портите ти ще бъдат винаги отворени,
Не ще се затворят ни денем ни нощем,
За да се внася в тебе имота на народите,
И да се докарват царете им.

12 Защото оня народ и царство,
Които не би ти служили, ще загинат;
Ония народи дори съвсем ще се съсипят.

13 Славата на Ливан ще дойде при тебе,
Елха, явор и кипарис заедно,
За да украсят мястото на светилището Ми,
И за да прославя мястото на нозете Ми.

14 Ония, които са те угнетявали, ще дойдат наведени пред тебе.
И всички, които са те презирали, ще се поклонят до стъпалата на нозете ти,
И ще те наричат град Господен,
Сион на Светия Израилев.

15 Наместо това, гдето ти бе оставен и намразен,
Тъй щото никой не минаваше през тебе,
Аз ще те направя вечно величие,
Радост за много поколения.

16 Ще сучиш млякото на народите,
Да! ще се храниш от3 гърдите на царете;
И ще познаеш, че Аз Иеова съм твоят Спасител
И твоят Изкупител, Мощният Яковов.

17 Вместо мед ще донеса злато,
И вместо желязо ще донеса сребро,
Вместо дърво мед,
И вместо камъни желязо;
Тоже ще направя мирът да бъде твой надзирател,
И правдата твое началство.

18 Няма вече да се чува насилие в земята ти,
Опустошение и разорение в пределите ти;
А ще наречеш стените си Спасение
И портите си Хвала.

19 Слънцето не ще ти бъде вече светлина денем,
Нито луната със сиянието си ще ти свети;
Но Господ ще ти бъде вечна светлина,
И твоят Бог твоя слава.

20 Слънцето ти няма вече да залезе
Нито ще се скрие луната ти;
Защото Господ ще ти бъде вечна светлина,
И дните на жалеенето ти ще се свършат.

21 Твоите люде всички ще бъдат праведни;
Земята ще им бъде вечно наследство;
Те са клонче, което Аз съм посадил,
Дело на Моите ръце, за да се прославям.

22 Най-малочисленият ще стане хиляда,
И най-малкият силен народ;
Аз Господ ще ускоря това на времето му.


Предишна глава Следваща глава


1 Еврейски: Бавене на обятия. Виж. Гл. 66:12.

2 Еврейски: Светне пред очите ти

3 Еврейски: Ще сучиш.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава