Книгата на пророк Исаия - Глава  11

  1 И ще израсне пръчка из Иесевия пън,
И отрасъл из корените му ще носи плод;

  2 И духът Господен ще почива на него,
Дух на мъдрост и разум,
Дух на съвет и на сила,
Дух на знание и на страх от Господа;

  3 И той ще се наслаждава в страха от Господа;
Тъй щото няма да съди според каквото гледа с очите си,
Нито ще решава според каквото слуша с ушите си;

  4 Но с правда ще съди сиромасите,
И с правота ще решава за смирените на страната;
Ще порази страната с жезъла на устата си,
И с дишането на устните си ще умъртви нечестивия.

  5 Правдата ще бъде пояс на кръста му,
И верността пояс на хълбоците му.

  6 Вълкът ще живее с агнето,
Рисът ще си почива с ярето,
Телето, лъвчето и угоените ще бъдат заедно;
И малко дете ще ги води.

  7 Кравата и мечката ще пасат заедно;
Малките им ще си почиват задружно;
И лъвът ще яде слама както вола.

  8 Сучещо дете ще играе над дупката на аспида;
И отбито дете ще туря ръката си в гнездото на ехидна.

  9 Те не ще повреждат, нито погубват в цялата Ми света планина;
Защото земята ще се изпълни със знание за Господа
Както водите покриват дъното на морето.

10 И в оня ден, към Иесевия корен, -
Който ще стои като знаме на племената, -
Към него ще прибягват племената;
И неговото местоуспокоение ще бъде славно.

11 И в оня ден Господ пак втори път
Ще възвърне1 с ръката Си останалите от людете Си,
Които ще останат от Асирия, от Египет,
От Патрос, от Етиопия, от Елам,
От Сенаар, от Емат и от морските острови.

12 И ще издигне знаме за народите,
И ще събере изгонените на Израиля,
И ще събере в едно разпръснатите на Юда,
От четирите ъгъла на земята.

13 И Ефремовата завист ще се махне,
И притеснителите в Юда ще се отсекат!
Ефрем няма да завижда на Юда,
И Юда няма да притеснява Ефрема;

14 Но ще налетят на рамената на филистимците към запад;
Заедно ще оберат и жителите на изток;
Ще прострат ръката си върху Едома и Моава;
И амонците ще им се покорят,

15 И Господ ще наложи запрещението Си върху залива на Египетското море;
И чрез изсушителния Си вятър ще помаха с ръката Си върху Ефрата2†,
И ще го раздели на седем потока,
Та ще направи да го минават с обуща.

16 И ще има друм из Асирия за останалите от людете Му,
Които ще оцелеят,
Както имаше за Израиля
В деня, когато възлезе от Египетската земя.


Предишна глава Следваща глава


1 Или: Изкупи.

2 Еврейски: Реката.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава