За превода
 

Книгата на пророк Еремия - Глава  39

Книгата на пророк Еремия - Глава  39

  1 Когато бе превзет Ерусалим, в деветата година на Юдовия цар Седекия, в десетия месец, вавилонският цар Навуходоносор беше дошъл с цялата си войска против Ерусалим та го обсади;

  2 а в единадесетата година на Седекия, в четвъртия месец, на деветия ден от месеца, се отвори пролом в градската стена,

  3 та всичките първенци на вавилонския цар - Нергал-саресер, Самгариево, началникът на скопците Серсехим, началникът на мъдреците Нергал-саресер и всичките други първенци на вавилонския цар - влязоха и седнаха в средната порта.

  4 А Юдовият цар Седекия и всичките военни мъже, когато ги видяха, побягнаха и излязоха през нощта из града по пътя на царската градина, през портата, която е между двете стени; и излезе по пътя към полето.

  5 А войската на халдейците ги преследва, та стигнаха Седекия в ерихонските полета; и като го хванаха заведоха го при вавилонския цар Навуходоносора, в Ривла, в земята Емат, гдето той издаде присъда за него.

  6 Тогава вавилонският цар закла синовете на Седекия в Ривла пред очите му; вавилонският цар закла и всичките Юдови благородни.

  7 При това избоде очите на Седекия, и върза го с две медни окови, за да го заведе във Вавилон.

  8 А халдейците изгориха с огън царския дворец и къщите на людете и събориха ерусалимските стени.

  9 Тогава началникът на телохранителите Навузардан закара пленници във Вавилон оцелелите от людете, които останаха в града, бежанците, прибягнали при него, и оцелелите от людете, които останаха.

10 А началникът на телохранителите Навузардан остави в Юдовата земя някои от людете, по-сиромасите, които нямаха нищо, като същевременно им даде лозя и ниви.

11 А вавилонският цар Навуходоносор заръча на началника на телохранителите Навузардан относно Еремия, като рече:

12 Вземи го и имай грижа за него, и да не му сториш никакво зло, но каквото ти рече, това да му направиш.

13 И тъй, началникът на телохранителите Навузардан прати тоже началникът на скопците Навусазван, началникът на мъдреците Нергал-саресер, и всичките по-главни служители на вавилонския цар,

14 и те пратиха да вземат Еремия от двора на стражата, и предадоха го на Годолия сина на Ахикама, Сафановия син, за да го заведе в някоя къща; така той живееше между людете.

15 А Господното слово беше дошло към Еремия, когато бе затворен в двора на стражата и рекло:

16 Иди та говори на етиопянина Авдемелех, като речеш:
Така казва Господ на Силите, Израилевият Бог:
Ето, Аз ще направя да се сбъднат Моите думи върху тоя град
За зло, а не за добро;
И те ще се изпълнят пред тебе в оня ден.

17 Но тебе ще избавя в оня ден, казва Господ,
Та не ще бъдеш предаден в ръката на човеците,
От чието лице се боиш.

18 Защото непременно ще те избавя;
И няма да паднеш от нож,
Но животът ти ще ти бъде за корист,
Понеже си уповавал на Мене, казва Господ.

 

Проект BGphpBible 2.0.1, поддържан от: vanyog.com.