Книгата на пророк Езекиила - Глава  11

  1 При това духът ме дигна та ме отнесе на източната порта на Господния дом, която гледа към изток; и ето във входа на портата двадесет и пет мъже, между които видях Яазания Азуровия син и Фелатия Венаиевия син, първенци между людете.

  2 И Господ ми рече: Сине човешки, тия са мъжете, които измислюват неправда, и които дават нечестив съвет в тоя град, като казват:

  3 Времето не е близо да съградим къщи; тоя град е котел, а ние месо.

  4 Затова пророкувай против тях, пророкувай, сине човешки.

  5 И Господният Дух слетя върху мене и рече ми: Говори. Така казва Господ:
Това е що сте рекли, доме Израилев;
Защото Аз зная размишленията на духа ви.

  6 Убихте мнозина в тоя град,
И напълнихте улиците му със заклани.

  7 Затова, така казва Господ Иеова:
Избитите от вас, които постлахте всред него,
Те са месо, а тоя град е котел;
Обаче, Аз ще ви извадя изсред него.

  8 От ножа се бояхте;
И нож ще докарам върху вас, казва Господ Иеова.

  9 Ще ви извадя изсред града,
И ще ви предам в ръцете на чужденци,
И ще извърша съдби всред вас.

10 От меч ще паднете;
В Израилевите предели ще ви съдя;
И ще познаете, че Аз съм Господ.

11 Тоя град не ще ви бъде котел,
Нито ще бъдете вие месо всред него;
В Израилевите предели ще ви съдя;

12 И ще познаете, че Аз съм Господ;
Понеже не ходихте в повеленията Ми,
Нито извършихте съдбите Ми,
Но постъпвахте според постановленията на околните вам народи.

13 А като пророкувах, Фелатия Венаиевият син умря. Тогава паднах на лицето си, и като извиках с висок глас рекох: Горко, Господи Иеова! ще довършиш ли Ти останалите от Израиля?

14 И Господното слово дойде към мене и рече:

15 Сине човешки, братята ти, да! твоите братя, сродните ти мъже, и целият Израилев дом, те всички са ония, на които ерусалимските жители рекоха: Отдалечете се от Господа; нам се даде тая земя за владение.

16 Затова речи: Така казва Господ Иеова:
Понеже ги преместих далеч между народите,
И понеже ги разпръснах по разни страни,
И съм бил на тях за малко време светилище
В страните гдето са отишли,

17 Затова речи:
Така казва Господ Иеова:
Ще ви събера от народите,
Ще ви прибера от страните гдето сте разпръснати,
И ще ви дам Израилевата земя.

18 И като дойдат там,
Ще махнат от нея всичките й гнусотии
И всичките й мерзости.

19 Аз ще им дам едно сърце,
И ще вложа вътре във вас нов дух;
И като отнема каменното сърце от плътта им,
Ще им дам крехко1 сърце,

20 За да ходят в повеленията Ми,
И да пазят наредбите Ми и да ги вършат.
И те ще бъдат Мои люде, и Аз ще бъда техен Бог.

21 А колкото за ония, чието сърце постъпва
По гнусните им и мерзостни желания,
Ще възвърна постъпките им върху главите им,
Казва Господ Иеова.

22 Тогава херувимите подигнаха крилата си, и колелата се издигнаха край тях; и славата на Израилевия Бог бе отгоре им.

23 И Господната слава се издигна изсред града та застана на хълма, който е на изток от града.

24 И Духът, като ме издигна, отнесе ме чрез видение, с Божия Дух, в Халдейската земя, при пленниците. Тогава видението, което бях видял, си отиде от мене.

25 После, казах на пленниците всичките думи, които Господ беше ми показал.


Предишна глава Следваща глава


1 Еврейски: Плътно.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава