Книгата на пророк Амос - Глава  9

  1 Видях Господа, че стоеше при олтара и рече:
Удари капителите, за да се потресат праговете,
И разтроши ги върху главата на всички тях;
А останалите от тях ще погубя с меч;
Който от тях бяга няма да избегне,
И който от тях се отърве няма да се избави.

  2 Ако изкопаят до ада,
И от там ръката Ми ще ги изтръгне;
И ако се изкачат на небето,
От там ще ги сваля;

  3 Ако се скрият на връх Кармил,
Ще ги издиря и ще ги взема от там;
И ако се скрият от очите Ми в морските дълбочини,
Там ще заповядам на змията, и ще ги ухапе;

  4 Ако отидат в плен пред неприятелите си,
Там ще заповядам на ножа та ще ги убие;
И ще насоча очите Си върху тях за зло, а не за добро.

  5 Защото Господ Иеова на Силите е Оня,
Който се допира до земята, и тя се топи,
Така щото всички, които живеят на нея, ще жалеят;
Защото тя цяла ще се издига като Нил,
И ще спада пак като Египетската река.

  6 Той е, Който гради сферите Си на небето,
И основава свода Си на земята;
Който повиква морските води,
И ги излива по лицето на земята;
Иеова е името му.

  7 Вие израилтяни, казва Господ,
Не сте ли за Мене като етиопци?
Не изведох ли, както Израиля от Египетската земя,
Така и Филистимците от Кафтор
И сирийците от Кир?

  8 Ето, очите на Господа Иеова са върху грешното царство,
И ще го погубя от лицето на света;
Само че няма да погубя съвсем Якововия дом, казва Господ.

  9 Защото, ето, Аз ще заповядам,
И ще пресея Израилевия дом между всичките народи,
Както се пресява житото в решетото;
Обаче ни най-малко зърно няма да падне на земята.

10 От Мене ще измрат всичките грешници между людете Ми,
Които казват - Това зло няма да стигне до нас,
Нито ще ни предвари.

11 В оня ден ще въздигна падналата Давидова скиния,
И ще заградя проломите й;
Ще въздигна развалините й,
И ще я съградя пак както в древните дни,

12 За да завладеят останалите от Едом
И всичките народи, които се наричаха с името Ми,
Казва Господ, Който прави това.

13 Ето, идват дни, казва Господ,
Когато орачът ще стигне жетваря,
И линотъпкачът сеятеля,
От планините ще капе мъст,
И всичките хълми ще се стопят.

14 И аз ще върна от плен людете Си Израиля;
Те ще съградят запустелите градове и ще ги населят,
Ще насадят лозя и ще пият виното им,
И ще направят градини и ядат плода им.

15 И те няма вече да се изтръгнат от земята,
Която им дадох, казва Господ твоя Бог.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава